Hizmetler
ERKE Elektrik, tedarik, yapım ve bakım servisleri ile bir projeyi bütünüyle gerçekleştirme yeteneğine sahiptir.

Fizibilite Analizi - Proje Değerlendirme

Pazar araştırması, kavramsal tasarım, şebeke bağlantı analizi, ekipman seçimi, CAPEX ve OPEX analizleri, fiyat/tarife projeksiyonları, teknik ve finansal performans değerlendirmeleri, duyarlılık analizi, NPV ve IRR analizleri.

Proje Geliştirme

Fotovoltaik enerji üretim tesisleri için saha geliştirme ve değerlendirme, şebeke bağlantı analizi, yenilenebilir kaynak değerlendirmesi, proje ön değerlendirme raporları, lisans başvuruları ve finansman işlemini desteklemek için gerekli raporların hazırlanması.

Yapım İşleri

Tedarik, yapım, mekanik montaj, elektrik montaj, proje yönetimi, izleme sistemi uygulaması ,proje planlama, saha ziyaretleri ve proje düzeni, tedarik gözetimi, proje gözetimi, test & devreye alma

İşletme ve Bakım (O & M)

Müşterilerimiz, yatırımlarının tam verimle işletildiğinden emin olmak için, işletme bakım kontrolleri ve izleme sistemi aracılığı ile işletme ve bakım programlarımızın bir parçası olabilirler.

İzleme Sistemi

Erke Elektrik izleme sistemi çözümleri her boyuttaki güneş enerjisi tesisine entegre edilebilir ve enerji sistemlerinin merkezi, doğru ve güvenli yönetimine imkan verir. 7/24 kesintisiz izleme akım çıkışı, CO2 azaltma uyarılar, olası sorunlar, kablosuz haberleşme invertör işletme durumları.

Sorun Analizleri

Invertör sıcaklık & işletme, modül hot spot, konnektör kablosuz haberleşme, sistemin termal durum analizi.

Copyrights © 2015 & Erke Elektrik. Tüm Hakları Saklıdır.